adresbalk
  blokje  PRAKTISCH  blokje
 

praktischDe opvang is geopend elke weekdag van 7u tot 18u, behalve op woensdag van 7u tot 12u.

De kinderopvang is gesloten op feest- dagen en brugdagen. Indien een feestdag in het weekend valt, op de eerstvolgende werkdag. Verder ook één week tussen Kerstmis en Nieuwjaar, 2 weken in de zomervakantie en 1 week met de paasvakantie.

Er is een minimum van twee dagen en een maximum van vijf dagen aan opvang.

Er wordt bij inschrijving een waarborg van 192 € gevraagd. Bij correcte betaling, een minimum opvang van drie maanden en opzeg van één maand krijgt u dit bedrag teruggestort.

Indien tijdens de schoolvakanties plaatsen beschikbaar zijn, bieden wij graag buitenschoolse opvang aan voor kinderen tot 3,5 jaar. Zij betalen voor een hele dag 24 euro, een halve dag 17 euro en een namiddag met middagmaal 18,5 euro. Voor- en naschoolse opvang wordt niet aangeboden.

Indien twee kindjes van hetzelfde gezin tegelijkertijd worden opgevangen heeft het tweede kindje recht op 10% korting.

praktisch2In de prijs is inbegrepen: opvang, soep, middagmaal, fruitpap of fruit en koek en/of fruityoghurt, drank.

U betaalt een vast maandelijks bedrag waar op jaarbasis één maand onbetaald bij ingerekend is. Bv. uw kindje komt twee dagen per week aan 24 euro, u betaalt elke maand acht dagen opvang (totaal 192 euro). Sommige maanden komt uw kindje tien dagen per maand, omdat de maand langer is, maar u betaalt toch maar voor acht dagen. Dat komt op jaarbasis op acht dagen of één maand dat u niet betaalt. U betaalt gedurende twaalf maanden voor twee dagen 192 euro, voor drie dagen 288 euro, voor vier dagen 368 euro en voor vijf dagen 428 euro. Dit bedrag dient maandelijks per domiciliëring betaald te worden.

Het maandelijks te betalen bedrag wijzigt niet bij afwezigheid of ziekte.

   
   
 
 
 
onderbanner